Biểu giá đất 5 năm tới (2020 – 2024): Giá đất ở nhiều vị trí sẽ được điều chỉnh

Hoàn thiện hạ tầng giao thông, đất có giá

Nhiều năm qua, từ các nguồn vốn Trung ương, địa phương tập trung đầu tư đã hoàn thiện nhiều tuyến đường giao thông huyết mạch trên địa bàn tỉnh ta. Giao thông đã liên kết với nhiều tỉnh, thành Đông Nam bộ, Tây nguyên, Nam Trung bộ. Đó là các tuyến giao thông trọng điểm: quốc lộ (QL) 1A dài gần 200 km qua địa bàn tỉnh, tuyến QL 55 nối Bà Rịa – Vũng Tàu – Hàm Tân – Tánh Linh, Hàm Thuận Bắc – QL 20 – Lâm Đồng; đường ĐT 720 – ĐT 766 qua Hàm Tân – Tánh Linh – Đức Linh ra QL 1A, QL 20. Tuyến đường ven biển khép kín chiều dài của tỉnh, với các tuyến rộng rãi như Hòa Thắng – Hòa Phú, ĐT.706B (Võ Nguyên Giáp).

Giá đất Nông nghiệp huyện Bắc Bình sẽ tăng nhanh trong thời gian tới

Cùng đó, hệ thống giao thông nông thôn hoàn thiện, bộ mặt nông thôn khởi sắc hơn. Qua khảo sát các huyện, thị xã, thành phố, hạ tầng giao thông kết nối đã góp phần đưa giá đất nhiều nơi tăng lên trong chuyển nhượng trên thị trường, áp dụng đền bù khi Nhà nước thu hồi đất xây dựng hạ tầng, phát triển kinh tế… Từ các tác động này, các huyện, thị đã đề xuất Sở Tài nguyên & Môi trường tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh bảng giá đất mới 5 năm tới (2020 – 2024) cho phù hợp, đồng thời trình HĐND tỉnh kỳ họp cuối năm nay, có cơ sở triển khai áp dụng đầu năm tới…

Nhiều khu vực điều chỉnh giá đất tăng

Ông Hồ Lâm, Giám đốc Sở Tài nguyên & Môi trường cho hay, qua điều tra, khảo sát, nhìn chung, giá đất dự kiến áp dụng 5 năm (2020 – 2024), đa số vị trí, loại đất có biến động tăng nhiều; giá đất thị trường (đất nông nghiệp, đất ở) so với bảng giá đất do UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 59/2014/QĐ-UBND, Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND có biến động tăng, tập trung chủ yếu ở các thị trấn, thị xã, khu dân cư mới hình thành, tuyến đường mới được đầu tư kết cấu hạ tầng hoàn chỉnh trong đô thị ở huyện, thị xã. Bởi kết cấu hạ tầng đã được nâng cấp, đầu tư tốt hơn; giá chuyển nhượng trên thị trường biến động tăng… Do vậy, việc xây dựng bảng giá các loại đất của huyện, thị xã và thẩm định Tổ công tác xây dựng bảng giá các loại đất của tỉnh đề xuất theo nguyên tắc bình quân từ 60 – 90% giá thị trường phổ biến. Cụ thể, đất nông nghiệp, các huyện, thị xã đề nghị tăng giá từ 71 – 500% đất lúa, cây hàng năm, nuôi trồng thủy sản, đất cây lâu năm (bình quân khoảng 60 – 90% giá thị trường phổ biến). Đối với các vị trí đất, Tuy Phong đề nghị tăng giá từ 120 – 217%; Bắc Bình tăng 120 – 140%; Hàm Thuận Bắc tăng 71 – 181%; Hàm Thuận Nam tăng 214 – 252%; Hàm Tân tăng 230 – 340%; Đức Linh tăng 165 – 245%; Tánh Linh tăng 190 – 269%; Phú Quý tăng 129 – 500%; thị xã La Gi tăng từ 140 – 233% so với Quyết định số 59/2014/QĐ-UBND tỉnh trước đây. Với đất lâm nghiệp, các huyện, thị xã, đơn vị tư vấn thống nhất lấy theo giá đất Quyết định số 59/2014/QĐ-UBND nhân với hệ số K năm 2019 để đề xuất giá đất 5 năm 2020 – 2024. Đất làm muối, Hàm Thuận Nam điều chỉnh tăng 393% đối với vị trí 1, tăng từ 172 – 175% vị trí 2 và 3; Tuy Phong điều chỉnh tăng 106 – 220% so với Quyết định số 59/2014QĐ-UBND.

Tương tự, đất ở nông thôn khu vực 1, huyện Tuy Phong đề nghị tăng giá các vị trí từ 233 – 372%; Bắc Bình tăng giá từ 140 – 500%; Hàm Thuận Bắc tăng giá 57 – 233%; Hàm Thuận Nam tăng giá 207 – 388%; Hàm Tân tăng giá 140 -310%; Đức Linh tăng giá 206 – 281%; Tánh Linh tăng giá 286 – 433%; Phú Quý tăng giá 10,26 lần đến 15,38 lần; thị xã La Gi tăng giá 196 – 389% so với Quyết định số 59/2014/QĐ-UBND, Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND (bình quân từ 60 – 90% giá thị trường phổ biến)…

Điều chỉnh giá đất để thực hiện nghĩa vụ tài chính

“Phạm vi áp bảng giá đất 5 năm tới, chủ yếu làm căn cứ cho các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước. Bảng giá đất không làm căn cứ để tính giá trị quyền sử dụng đất khi bồi thường, hỗ trợ về đất trong trường hợp Nhà nước thu hồi đất. Việc xác định giá trị đất đai cho bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất, chỉ dựa vào giá trị đất cụ thể được xác định dựa trên cơ sở điều tra, thu thập thông tin về thửa đất, giá đất thị trường, thông tin về giá đất trong cơ sở dữ liệu đất đai và áp dụng phương pháp định giá đất phù hợp”, ông Nguyễn Thanh Cho, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai, Sở TN & MT

Mới đây, trong cuộc họp liên quan vấn đề này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Tuấn Phong cho rằng, vài năm gần đây, giá đất trên địa bàn tỉnh có nhiều biến động, phát sinh nhiều yếu tố mới. Sở Tài nguyên & Môi trường cùng các huyện đã xây dựng giá đất cơ bản bám sát giá chuyển nhượng của thị trường trong thời gian qua. Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên & Môi trường xem xét, rà soát lại các nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung Quyết định số 59/2014/QĐ‐UBND của UBND tỉnh; riêng đối với độ phì của đất cần lựa chọn phương án phù hợp với quy định pháp luật và điều kiện thực tế địa phương. Hỗ trợ TP. Phan Thiết hoàn chỉnh giá các loại đất, tổng hợp các huyện, thị báo cáo UBND tỉnh để trình HĐND tỉnh kỳ họp cuối năm nay, làm cơ sở thực hiện…     


Đã giao dịch thành công